Photo Stories

אני מרגישה שהדרך הטובה ביותר לשמור על מוטיבציה ולהקיף את עצמי בהשראה היא להמשיך ליצור כל הזמן. הנה חלק מהפרוייקטים שאני עובדת עליהם, חלקם בתהליך מתמשך, חלקם לא גמורים ואולי לא יסתיימו לעולם, אבל כולם מביאים אליכם חלק ממני, מהיומיום ומהחלומות שלי